La Vaca Vengadora

Mumu mu, mu mu: ¡mu mu mu!

martes, mayo 16, 2006

Mu mu Muvis

Mumu mumu mum Vacas Vaqueras mumumu mumum mumu. Mu mumu, mumu Disney mumu mum mum mu, mu mumumu mu cartoonsmumu mum mum mumum.
Mumu mumumu mumumu, mumu: mumu mumu mumumumu mum. Mu “mu mu mu” mu mumu mumu…Mumumumu mumu mumu mumumumumu mum mum mu mu mu.